Aktuellt

"Dogs believe they are human. Cats believe they are God."

 

 

Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod.

 

Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen,

enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla,

föda upp och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-22

 

 

Copyright © 2018 SavannahSweden, All rights reserved.