Hanar

 

Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod.

 

Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla, föda upp

och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.

 

Kontakt: e-post: alexandus@savannahsweden.se

Copyright © 2015 SavannahSweden katteri, All rights reserved.

 

Instagram