Female
Savannah

"Dogs believe they are human. Cats believe they are God."

 

Savannah F5 SBT: Berberis, Calypso, Daisy, Dahlia och Donna

 

Savannah F6 SBT: Elanor, Enigma, Elusive, Karma, Pocahontas, Tara, Tess, Black Pearl, Velvet och Pink

 

Våra pensionerade honor: Afrodite, Aurora, Bloem, Bamako, Fuchsia, Harmony, Cleopatra och Clematis

njuter numera av livet som pensionärer.

Savannah

SavannahSweden Pink.

Savannah

Bamako

SavannahSweden

Clematis

SavannahSweden Dahlia

 

Dahlia

Savannah

SavannahSweden Enigma

Savannah

SavannahSweden Karma

Savannah

Bloem

Savannah

Calypso

SavannahSweden Daisy

Daisy

savannah

SavannahSweden Elanor

SavannahSweden Pocahontas

Berberis

Savannah

Cleopatra

Donna

SavannahSweden Fuchsia

Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod .

 

Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla, föda upp

och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.

 

Uppdaterad 2017-12-11

 

Kontakt: e-post: alexandus@savannahsweden.se

 

 

Copyright © 2016-2018 SavannahSweden, All rights reserved.

 

 

Instagram