Honor

"Dogs believe they are human. Cats believe they are God."

 

Savannah F5 SBT: Berberis, Bloem, Calypso, Cleopatra, Clematis, Daisy, Dahlia, Donna och Harmonia

 

Savannah F6 SBT: Elanor, Enigma, Elusive, Fuchsia, Harmonia, Karma, Pocahontas och Pink

 

Våra pensiönerade honor: Afrodite, Aurora och Bamako

Savannah

SavannahSweden Pink.

Savannah
SavannahSweden
SavannahSweden Dahlia

 

Savannah

SavannahSweden Enigma

Savannah

SavannahSweden Karma

Savannah
Savannah
SavannahSweden Daisy
savannah

SavannahSweden Elanor

SavannahSweden Pocahontas

Savannah

Donna

SavannahSweden Fuchsia

Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod .

 

Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla, föda upp

och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.

 

Uppdaterad 2016-05-18

 

Kontakt: e-post: alexandus@savannahsweden.se

 

 

Copyright © 2016 SavannahSweden, All rights reserved.

 

 

Instagram