Katteri
Nissafors, SavannahSweden
The Savannah story
The Savannah story


Våra katter och kattungar växer upp med massor av omsorg och kärlek i hemmiljö. De får inte bara en god uppväxtmiljö, de får också en god socialisering tack vare att vi är en stor familj, med såväl små barn som hundar i hemmiljön.

Friska, sociala katter med härligt temperament är väldigt viktigt för oss och därför får våra katter möjligheter att kunna flytta runt i huset nästan utan begränsningar och i soligt väder få njuta och leka på trädgården. Att leka och gosa med dem, och att ge dem en näringsriktig, sund och varierande kost ser vi som en  självklarhet.

F5 är den första lagliga generationen av Savannahkatter i Sverige och därför har vi valt att enbart koncentrera oss på avel av denna och senare generationers Savannahkatter.


Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod.


                  Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla, föda upp och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.Kontakt:              e-post: alexandus@savannahsweden.se 

Facebook:            https://www.facebook.com/savannahsweden.se

YouTube:            https://www.youtube/savannahswedencattery


Copyright © 2020 SavannahSweden, All rights reserved.


Vårt katteri ligger i  vackert lantlig miljö i det underbara småländska landskapet i södra Sverige. Här trivs vi, och här trivs våra katter.

Jag som förestår SavannahSweden heter Natasja Alexandus, men alla i vår familj är engagerade i kattuppfödningen. Vi tycker att det är så det ska vara, för katterna är en del av vår familj.

Avelsplaneringen gör vi gemensamt. Målet med vårat avelsarbete är att föda upp friska och rastypiska individer med trevlig mentalitet som sprider mycket glädje i sin omgivning. Vi vill bidra till en sund fortsättning av avelsarbetet med denna vackra ras och inte enbart öka antalet individer. För oss betyder inte avel att enbart para katter. Vårt uppdrag är att upprätthålla integriteten i denna magnifika ras genom att producera exceptionella Savannahs för kvalificerade, framstående hem som lyckliga och friska, mycket socialiserade husdjur, samt för tävlingssammanhang i TICA utställningar. En ansvarsfull uppfödning kräver kunskap om såväl ärftlighet, genetik, och katters hälsa.

Som uppfödare upphör vi aldrig i vår strävan att lära oss, och vi strävar efter ett gott liv för våra katter och deras avkomma.I Kattliv nr 4 2015 kan du läsa "The Savannah story". Trevlig läsning!

Ett bidrag till en sund ras är regelbundna undersökningar hos veterinär.

Alla våra avelskatter undersöks årligen. De avmaskas och vaccineras regelbundet.

Vi låter dem även genomgå genetiskt test för PK-brist (pyruvate kinase deficiency) samt ultraljudstest för HCM (Hypertrofisk kardiomyopati)