Honor

"Dogs believe they are human. Cats believe they are God."

SavannahSweden

Uppfödare av den fantastiska Savannahkatten

& ståtliga Grand Danois

Savannah
SavannahSweden

Vi är ett TICA registrerat katteri och vi följer en strikt etisk kod .


Vi är godkända och har tillstånd av Länsstyrelsen, enligt paragraf 16 i djurskyddslagen (1988:534) att yrkesmässigt hålla, föda upp

och sälja katter från egen uppfödning i befintlig fastighet.


Uppdaterad 2017-12-11


Kontakt:            e-post: alexandus@savannahsweden.se  Copyright © 2016-2020 SavannahSweden, All rights reserved.Instagram